สถานที่ท่องเที่ยวอุบลฯ

บริการรถตู้ VIP ให้เช่า

นำเที่ยวอุบลฯ

0865811516

หนุ่ม 

"เที่ยวอุบล กับคนในพื้นที่"


 • สถานที่ท่องเที่ยวอุบล-ช่องเม็ก
  เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-ช่องเม็ก ต้อง"เช่ารถตู้อุบลแวน"สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

 • เสาเฉลียง.jpg
  เสาเฉลียงเป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค "ครีเตเซียส" มีอายุประมาณ 130 ล้านปีซึ่งเป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทรายยุค "ไดโนเสาร์" มีอายุประมาณ 180 ล้านปี ซึ่งเป...

 • รถตู้อุบล-ผาแต้ม
  ผาแต้มคำว่า "แต้ม" เป็นคำในภาษาถิ่นดั้งเดิม หมายถึง รอยวาด,ระบาย,ประทับหรือทำด้วยประการใดๆ โดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพ,เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ผาแต้ม เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนส...

 • น้ำตกลงรู
  น้ำตกแสงจันทร์ มีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกลงรู ซึ่งเรียกตามสายน้ำ ที่ตกผ่านรูหิน ส่วนที่มาของชื่อแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละอองผ่านช่องหินลงมา เป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร...

 • น้ำตกทุ่งนาเมือง
  น้ำตกทุ่งนาเมืองและเถาวัลย์ยักษ์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะเป็นม่านน้ำตกที่สวยงาม ไหลจากหน้าผาสูง 20 เมตร จะมีน้ำไหลในช่วงเดือน มิถุนายน-ธันวาคม และบริเวณทางลงชมน้ำตก ...

 • สามพันโบก.jpg
  สามพันโบก คือแก่งหินกลางลำน้ำโขง เป็นกลุ่มหินทราย แนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย ทอดตัวยาวริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยและลาว เป็นสันดอนขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ตร.กม. ผาหินโค้งรับแรงน้ำที่ไหลจากตอนบ...

 • รถตู้อุบล-แม่น้ำสองสี
  แม่น้ำสองสี อีกสถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นปรากฏการณ์ของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน ที่มาของแม่น้ำสองสีนั้น เกิดจากการเปรียบต่างสีของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลท...

 • รถตู้อุบล-แก่งสะพือ
  เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-แก่งสะพือ ต้อง"เช่ารถตู้อุบลแวน"สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

 • 20171028_155930.jpg
  ถนนคนเดินเขมราฐ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี ถนนคนเดิน เขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง...
Visitors: 138,354