เสาเฉลียง

เสาเฉลียง  เป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย 2 ยุค "ครีเตเซียส" มีอายุประมาณ 130 ล้านปีซึ่งเป็นส่วนดอกเห็ดที่อยู่ท่อนบน และหินทรายยุค "ไดโนเสาร์" มีอายุประมาณ 180 ล้านปี ซึ่งเป็นส่วนของต้นเสาท่อนล่าง โดยผ่านกระบวนการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่น ที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชั้นเดียวกัน และเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่ง กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ และแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงรูปได้ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ "เสาเฉลียง" แผลงมาจาก "สะเลียง" แปลว่า "เสาหิน"

 

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-เสาเฉลียง ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

 

Visitors: 138,353