ผาแต้ม

ผาแต้ม คำว่า "แต้ม" เป็นคำในภาษาถิ่นดั้งเดิม หมายถึง รอยวาด,ระบาย,ประทับหรือทำด้วยประการใดๆ โดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพ,เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ

ผาแต้ม เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ซึ่งมีกลุ่มภาพเขียนกระจายอยู่ตามแนวเพิงผาทั้งสิ้น 4 กลุ่ม กลุ่มภาพเขียนที่ยาวและหลากหลายที่สุดคือกลุ่มที่ 2 (ผาแต้ม) ยาวประมาณ 180 เมตร และมีไม่น้อยกว่า 300ภาพขึ้นไป ภาพเด่นๆมีภาพช้าง,ภาพปลาบึกภาพตุ้ม(เครื่องมือดักปลาทำจากไม้ไผ่สาน) ภาพสัตว์ป่าและภาพฝ่ามือ เป็นต้น ซึ่งจากภาพเขียนเหล่านี้บอกเล่าที่เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตและอารยะธรรมของชุมชนลุ่มน้ำโขงในยุคนั้น โดยได้จารึกไว้ที่ผาหินแห่งนี้เพื่อให้ท่านได้ชมศึกษาหาความหมายน่าอัศจรรย์ของภาพเขียนแผ่นผาหิน ที่ชื่อว่า "ผาแต้ม"


เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-ผาแต้ม ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 


Visitors: 137,109