น้ำตกแสงจันทร์(ลงรู)

น้ำตกแสงจันทร์  มีอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกลงรู ซึ่งเรียกตามสายน้ำ ที่ตกผ่านรูหิน ส่วนที่มาของชื่อแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละอองผ่านช่องหินลงมา เป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญเวลาเที่ยงคืนแสงจันทร์จะสาดส่องลงมาตรงรูหินพอดีพร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรยดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือ ที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงาม สอดประสานอย่างกลมกลืนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจแด่ทุกท่านที่มาเยือน

หมายเหตุ "รูหิน" เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากหินทรายทนต่อการถูกกัดกร่อนน้อย กำเนิดของน้ำตกแสงจันทร์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลงตัวของ "หินทรายและสายน้ำ"

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-น้ำตกแสงจันทร์ ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

 

Visitors: 139,648