แม่น้ำสองสี

แม่น้ำสองสี อีกสถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นปรากฏการณ์ของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน ที่มาของแม่น้ำสองสีนั้น เกิดจากการเปรียบต่างสีของแม่น้ำทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลงสู่แม่น้ำโขง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลากจะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสีอยู่คนละฟากฝั่งอย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า "โขงสีปูน มูลสีคราม" นอกจากชมความอัศจรรย์ของแม่น้ำสองสีแล้ว ยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำมูลและลำน้ำโขงเพื่อชมทัศนียภาพของธรรมชาติ และผู้คนที่ใช้ชีวิตริมแม่น้ำทั้งสองฟากฝั่ง 


เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-แม่น้ำสองสี ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 


Visitors: 138,354