น้ำตกตาดเยือง

น้ำตกตาดเยือง คำว่า "เยือง" คือ "เลียงผา" สมัยก่อนบริเวณนี้มีเลียงผามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อน้ำตกแห่งนี่ว่า ตาดเยือง ในบริเวณน้ำตกตาดเยืองจะมีเนื้อสัตว์ป่าจำหน่าย เช่น เนื้อเก้ง เนื้อกวาง เนื้อหมูป่า เนื้อเลียงผา แล้วแต่ว่าวันไหนจะมีสัตว์อะไรที่ชาวบ้านหามาได้ แนะนำให้ทานที่นี่ครับ ของแท้แน่นอน แต่ห้ามนำกลับเข้าประเทศไทยนะครับ เพราะเป็นสัตว์สงวน ท่านอาจถูกปรับได้ ทางการไทยไม่อนุญาตให้นำเข้านะครับ 

 

 

 

 

เช่ารถตู้อุบลไปเที่ยวลาวใต้-ตาดเยือง ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

Visitors: 138,354