น้ำตกตาดฟาน

น้ำตกตาดฟาน คำว่า "ฟาน" คือ "เก้ง" สมัยก่อนบริเวณนี้มีเก้งมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า "ตาดฟาน" น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกคู่แฝด ที่จุดชมวิวภูเขาที่เรายืนชมน้ำตกจะอยู่คนละฟากกับภูเขาที่น้ำตกตาดฟานไหลมา ซึ่งบางวันอาจมีเมฆหมอกมาปกคลุม ทำให้มองไม่เห็นน้ำตก น้ำตกตาดฟานนี้มีความสูงประมาณ 120 เมตร ทำให้ได้ยินเสียงน้ำตกกระทบกับโขดหินเสียงดังมาก ภายในบริเวณน้ำตกก็จะมีที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวด้วย อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปี ดั้งนั้นจึงมีพืชเมืองหนาวออกดอกให้ชมสวยงามตลอดปีครับ

 

เช่ารถตู้อุบลไปเที่ยวลาวใต้-ตาดฟาน  ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

 

Visitors: 137,107