วัด จ.อุบลราชธานี


 • พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-วัดมหาวนาราม
  วัดมหาวนาราม หรือ "วัดป่าใหญ่" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นับเป็นพระอารามหลวงคณะสงฆ์...

 • พระธาตุหนองบัว
  พระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จำลองตามแบบอย่างเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เดิมมีความกว้างด้านละ 6 เมตร องค์พระธาตุทั้ง 4 ด้าน แกะสลักพระประจำวันเกิด และกลีบบัวประดับ ฐานล่า...

 • วัดทุ่งศรีเมือง
  วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สร้างวัดนี้คือ ท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล คณะภิบาลสังฆปาโมก เจ้าคณะเมืองอุ...

 • พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-วัดปากแซง
  วัดปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล นมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์
  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล กราบสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณีต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัต...

 • วัดภูเขาแก้ว
  วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คื...

 • 20210307_102737

 • 20171103_170530
Visitors: 135,249