วัดภูเขาแก้ว

วัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ  พระอุโบสถที่ประดับด้วยกระเบื้องทั้งหลัง มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ ลักษณะของหลังคาพระอุโบสถเป็นโครงสร้างไม่มีมุข ลดหลั่นกัน 4 ชั้น ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ โดยมีคันทวยรองรับชายคา   เป็นรูปนาคอยู่โดยรอบ ส่วนบริเวณกลางหลังคาตกแต่งเป็นยอดปราสาททอง หน้าบันจำหลักลายปูนปั้น

ภายในอุโบสถวัดภูเขาแก้ว จะแต่งด้วยภาพนูนสูงอยู่เหนือบานประตูและหน้าต่างขึ้นไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งเล่าเรื่องประวัติของพระธาตุแต่ละองค์โดยสังเขป นอกจากนี้บริเวณชั้นล่างของพระอุโบสถ ยังใช้เป็นศาลาการเปรียญและนั่งปฏิบัติธรรมโดยรอบ ผนังอาคารชั้นล่างจัดทำเป็นโต๊ะตั้งเครื่องปั้นดินเผา

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล วัดภูเขาแก้ว

ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

 

Visitors: 138,352