วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สร้างวัดนี้คือ ท่านเจ้าอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบล คณะภิบาลสังฆปาโมก เจ้าคณะเมืองอุบลราชธานีในสมัยนั้น และเนื่องจากท่านได้เคยไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ จึงได้นำพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศฯ มายังอุบลราชธานี และได้สร้างหอพระพุทธบาทขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน ปัจจุบันคือพระอุโบสถมีลักษณะของศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นและศิลปะเวียงจันทน์ผสมกันอยู่ ภายในมีจิตรกรรมผาผนังทุกด้านงดงามมาก

ในวัดมีสิ่งน่าสนใจอีกอย่างคือ หอพระไตรปิฎก  สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก ป้องกันไม่ให้มดปลวกไปกัดทำลาย มีลักษณะเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย พม่า และลาว กล่าวคือ ลักษณะอาคารเป็นแบบไทยเป็นเรือนฝาปะกนขนาด 4 ห้อง ภายในห้องที่เก็บตู้พระธรรมทุกด้านเขียนลายลงรักปิดทอง ส่วนหลังคามีลักษณะไทยผสมพม่า คือมีช่องฟ้าใบระกา แต่หลังคาซ้อนกันหลายชั้น ส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันทั้งสองด้าน เป็นลักษณะศิลปะแบบลาวฝีมือชั้นสูง ตรงส่วนฝาปะกนด้านล่างแกะเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆ และลวดลายพันธุ์ไม้เป็นช่องๆโดยรอบ นับเป็นหอไตรที่มีความงดงามที่สุด

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล ชมหอพระไตรปิฎกกลางน้ำ

ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

Visitors: 138,353