น้ำตกทุ่งนาเมือง

น้ำตกทุ่งนาเมืองและเถาวัลย์ยักษ์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะเป็นม่านน้ำตกที่สวยงาม ไหลจากหน้าผาสูง 20 เมตร จะมีน้ำไหลในช่วงเดือน มิถุนายน-ธันวาคม และบริเวณทางลงชมน้ำตก นักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับเถาวัลย์ยักษ์ เป็นเถาววัลย์ที่มีความยาว 400 เมตร อายุประมาณ 400 ปี วัดรอบลำต้นได้ 1.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่เหนือน้ำตก

เช่ารถตู้อุบล-เที่ยวอุบล-น้ำตกทุ่งนาเมือง ต้อง "เช่ารถตู้อุบลแวน"

สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

Visitors: 138,353