ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

  โปรแกรมท่องเที่ยว

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ตาดเยือง-ไร่ชา-ตาดผาส้วม

วันแรก อุบล-ช่องเม็ก-คอนพะเพ็ง

07.00น. รถตู้อุบล รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.-ที่บ้านท่านหรือถ้านำรถมาเองจอดที่บ้านเราได้)
07.30น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบล
08.00น. ออกเดินทางไปพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน
11.00น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ในเมืองปากเซ

11.30น. รับประทานอาหารเที่ยง

12.00น. ออกเดินทางไป น้ำตกคอนพะเพ็ง ( 160 กม.จากเมืองปากเซ) 

14.00น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาเอเซีย"
15.30น. เดินทางกลับที่พักในเมืองปากเซ

18.00น. ชมวิวเมืองปากเซ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ วัดพูส่าเหล้า
18.30น. รับประทานอาหารเย็น ท่องราตรี หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-ตาดเยือง-ไร่ชา-ตาดผาส้วม-อุบลฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
08.00น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของที่ฝาก ของที่ระลึก
09.00น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝด ตกจากหน้าฝาสูงกว่า 120 เมตร ชิมชา กาแฟ ผลิตภัณท์จากท้องถิ่น ที่ด้านหน้าทางเข้าน้ำตกตาดฟาน จากนั้น เดินทางสู่สวนกาแฟปากช่องไฮแลนด์ ที่เมืองปากช่อง สปป.ลาว เมืองที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร ชมสวนกาแฟที่ใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดของลาวใต้ จิบกาแฟชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปภาพเก็บความประทับใจเต็มอิ่ม เดินทางสู่น้ำตกตาดเยือง ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ในบรรยากาศริมน้ำตกที่ร้านอาหารผาส้วม
13.00น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามตามฤดูกาลที่พรมแดน
15.30น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งท่านที่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

Visitors: 77,203