อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ อุบลราชธานี  3 วัน 2 คืน

 
โดย รถตู้อุบล "หนุ่ม รถตู้อุบลแวน" รับประกันคุณภาพ 
 
วันแรก ธรรมมาสน์รูปสิงห์ บ้านปะอาว สามพันโบก
08.30น. รับคณะที่สนามบินอุบลราชธานี
09.00น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ
10.00น. ชมธรรมมาสน์รูปสิงห์ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ชม ขัวน้อยบ้านชีทวน
11.00น. ชมหมู่บ้านทอผ้าและกลุ่มหล่อเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว
12.00น. รับประทานอาหารในตัวเมืองอุบลฯ
13.00น. เดินทางไปสามพันโบก เช็คอินเข้าที่พัก
15.30น. ล่องเรือชมสามพันโบก แกรนแคนยอนสยาม
18.00น. รับประทานอาหารเย็น
 
วันที่สอง หาดชมดาว น้ำตกลงรู  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ช่องเม็ก วัดภูพร้าว
05.30น. รับแสงอรุณรุ่ง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หาดชมดาว
08.00น. รับประทานอาหารเช้าในที่พัก
10.30น. ชมเถาวัลย์ยักษ์และน้ำตกทุ่งนาเมือง
11.00น. ชมน้ำตกแสงจันทร์(ลงรู)
12.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ อ.โขงเจียม
13.30น. นมัสการหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่วัดถ้คูหาสวรรค์
14.30น. ชมวิวแม่น้ำ2สี
15.30น. ชอปปิ้งสินค้าด่านพรมแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก
17.30น. ชมสถาปัตยกรรม ต้นไม้เรืองแสงที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)
19.00น. เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น
 
วันที่สาม เสาเฉลียง ผาแต้ม ไหว้พระในเมืองอุบลฯ
07.30น. รับประทานอาหารเช้า
08.30น. เดินทางไปอุทยานผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ภาพวาดผาแต้ม 3,000ปี
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองอุบลฯ
13.00น. ไหว้พระในตัวเมืองอุบลฯ
            -วัดป่าใหญ่ พระเจ้าใหญ่อินแปลง
            -วัดทุ่งศรีเมือง ชมหอไตรกลางน้ำ
            -วัดหนองป่าพง นมัสสการหลวงพ่อชา สุภัทโท
            -วัดพระธาตุหนองบัว เจดีย์พุทธคยา
16.00น. เลือกซื้อของฝาก หมูยอ กุนเชียง แหนมเนือง
17.00น. ส่งคณะที่สนามบินอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ
 
โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Visitors: 138,353