ถนนคนเดินเขมราฐ

ถนนคนเดินเขมราฐ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเขมราษฎร์ธานี

ถนนคนเดิน เขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงอำเภอเขมราฐ สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนไม้เก่า มีกิจกรรมทุกวันเสาร์

ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงอำเภอเขมราฐ บนถนนวิศิษฐ์ศรี มีบ้านไม้โบราณเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของผู้คนริมฝั่งโขง ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยจุดเด่นนี้ จึงกำหนดให้บริเวณนี้จัดกิจกรรมถนนคนเดินเขมราษฎณ์ธานีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มฮักนะเขมราฐและผู้บริหารเทศบาลตำบลเขมราฐ  โดยมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองเก่า ที่มีประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่เคยคึกคักในอดีต ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในบรรยากาศย้อนยุค ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่น

กิจกรรมของตลาดถนนคนเดินนั้น ได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือ เสื้อผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ของที่ระลึกต่างๆ และอีกหนึ่งจุดเด่นของถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี คือ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำพื้นเมือง โดยคนในชุมชนอำเภอเขมราฐ ได้รวมตัวกันมาแสดงการฟ้อนรำพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ทุกคนที่มารำ มาด้วยใจ ไม่มีค่าจ้าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกฟ้อนรำกับคณะได้ด้วย เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไปอีก 

Visitors: 138,353